Generelle reisevilkår

Vi vil gjøre den reisende oppmerksom på hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom oss og den reisende. Dette gjøres ved disse vilkår som vi ber den reisende å sette seg nøye inn i.

Den reisende deltar på turen på egen risiko, og må derfor selv sørge for relevante forsikringer så som reise-, syke- og ulykkesforsikring, samt avbestillingsforsikring.

Vi tar forbehold om prisendringer og trykkfeil i tekst, bilder og linker på vår internettside. Vi tar også forbehold om uforutsette hendelser, hendelser utenfor vår kontroll, og feil opplysninger som eventuelt skyldes trykkfeil på skriftlig materiale.

Klage over eventuelle mangler i forbindelse med reisen må fremsettes straks overfor oss på stedet. I motsatt fall taper kunden retten til å påberope seg mangelen. Videre må klage være fremsatt senest 1 måned etter hjemkomst med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

Regler ved avbestilling

Det gis ikke refusjon på billetter for reisende ved reisendes avbestilling. Bestillingen er bindende etter at billett er kjøpt. Vi anbefaler evt. reiseforsikring med avbestillingsforsikring, og dekning i forbindelse med avbestilling på grunn av sykdom. Refusjon av kostnader blir da en sak mellom den reisende og dennes forsikringsselskap.

I fall at Arctic Yachting eller Arctic Latitude Norway kansellerer turen, refunderes betalingen. Det tar ca 10-12 dager før pengene er refundert

Den reisendes plikter

Vi forutsetter at den som melder seg på tur med oss har normalt god helse og førlighet til å klare selv og eventuelt oppsyn med egne barn. Videre at den reisende er tilstrekkelig og riktig utstyr til reisen, utover det som vi stiller til rådighet, se arcticyachting.no. Vårt mannskap har ikke kapasitet til å yte særskilt assistanse til reisende som ikke kan klare seg selv. Den reisende må i utgangspunktet være selvhjulpen eller ha med egen ledsager.

Mat og drikke

Alle våre turer skal foregå iht. Alkohollovens bestemmelser. Dette innebærer blant annet at det ikke er tillatt å nyte medbrakte alkoholholdige drikkevarer.

Ansvar ved sjøreiser

Vi henviser til sjøloven som bl.a. hjemler vår rett til i spesifiserte tilfeller å fraskrive oss ansvar for tap av reisegods, liv, skade på person, gjenstander eller tap grunnet havari eller driftsavbrudd.